הורד חינם XP, VISTA, 7, 8
Top Card Games You Should Play

Free FreeCell Solitaire חופשי

מ Free FreeCell Solitaire    
 
Top Card Games You Should Play

Top Card Games You Should Play

מ     30.01.2015
הורד חינם XP, VISTA, 7, 8
Free FreeCell Solitaire

Free FreeCell Solitaire

— בחירת העורך
מ עם מנהל הורדות חכם Free FreeCell Solitaire


הורדה זו מתבצעת באמצעות מנהל הורדות רב תכליתיות המכיל פרסומת. במהלך תהליך ההורדה, אנחנו יכולים להראות הצעות מסחריות. כגון סרגל כלים או תוספות אחרות לדפדפנים. למנהל הורדות אין קשר למחבר של מוצר זה .המוצר ניתן להורדה בחינם מהאתר האינטרנט של המחבר (Free FreeCell Solitaire). אתה לא מחויב להתקין הצעה מסחרי בתהליך ההתקנה. למידע נוסף

Card games are an excellent method to spend your free time with joy. This article collected the best free card games, that
you can download for free and play with your friends or random people around the world. We've picked the most the
brightest representatives of poker, solitaire and other popular card games.

 

Free FreeCell SolitaireFree FreeCell Solitaire

הורד חינם

PokerTHPokerTH

הורד חינם

Klondike SolitaireKlondike Solitaire

הורד חינם

Gin Rummy GameGin Rummy Game

הורד חינם

Party PokerParty Poker

הורד חינם

 

                    Solitaire Games

There are different solitaire games as Klondike, Spider Solitaire and Classic Solitaire that was built into old Windows versions.
But this games are still very exciting, and most importantly – useful, well-known and effective time killer for people in any
country of the world. Solitaire is good because you can play it alone. With adequate difficulty, this game can be used as a
mental trainer – both for adults and children. Play Solitaire games at home or at work when you need to relax and improve
your mood by small wins!

FreeCell Solitaire

Free FreeCell SolitaireFree FreeCell Solitaire

הורד חינם

   

Free FreeCell Solitaire is a living legend in the field of solitaire games. It gives its player possibility to choose game modes, game difficulty, adjust visual performance and do many other interesting things. Play several games and go to the online high score to find yourself there. Improve your skills to get into top of that list!

 

Advantages: 4 unique game modes, online high score list, changeable background and card skins, low system resources consumption.

   

Klondike Solitaire

Klondike SolitaireKlondike Solitaire

הורד חינם

   

Klondike Solitaire is a simple and popular card game. It includes time counter which remembers the time of previous games so you can beat your own records. You can adjust the game window to your own needs, zoom it or play in full screen mode.

 

Advantages: different view modes, keyboard controls, time counter, link to other solitaire games by the developer.

   

Spider Solitaire

Spider SolitaireSpider Solitaire

הורד חינם

   

Spider Solitaire game main target — to arrange cards on the tableau piles from K to A, you will get 10 tableau piles at the top of the screen. Your remaining cards are downturned and divided into 6 stock piles at the bottom of the screen. You need to arrange your cards in a few steps, and to collect high score.

Advantages: lightweight application, supports all Windows versions.

   

Pretty Good Solitaire

Pretty Good SolitairePretty Good Solitaire

הורד חינם

   

Pretty Good Solitaire is a comprehensive collection of solitaire games. The large number of solitaire games that it contains is truly impressive, and it is by far the biggest asset of this game. It includes more than 800 different solitaire games, from popular ones like Klondike, Pyramid, Spider, and FreeCell to less-known ones.

 

Advandages“Solitaire Wizard”, which lets you create your own solitaire games, endless undo and redo history.

   

 

                    Poker Games

Poker was created more than 500 years and now this is the most popular card game. There are Texas Hold'em, Omaha Hold’em,
Five or Seven Card Stud and other variants of this game. We've picked best classic poker games, so you can choose the one that
suits you most. Face with a number of other players, win all the chips from your competitors and became the most skilled player!

Party Poker

Party PokerParty Poker

הורד חינם

   

Party Poker is one of the most popular poker rooms in the world that constantly attracts thousands of players. This particular game deals with over 10 million hands per day in 185 countries on a daily basis, hence it’s not surprising that today Party Poker has got about 17 million players. If you’re someone who adores challenges, fun and tournaments round-the-clock, Party Poker will satisfy all your ambitions, no doubt.

Advantages: available in most foreign languages, intuitive and user-friendly interface, anonymous partners during the tournament.

   

PokerTH

 

PokerTHPokerTH

הורד חינם

   

PokerTH is a free-to-play virtual card game. Your experience will be similar to usual Texas hold 'em with some preferences. Now you can try your skills against friends, online gamers or computer. There is leaderboard, that can support your spirit of competition. But in case you want stay anonymous, every person can play as a guest.

 

Advantagesa lot of game modes, online-chat, ability to play game up to 9 players,
spectator mode.

   

PokerStars

PokerStarsPokerStars

הורד חינם

   

PokerStars game is easy to play and a useful tool to learn how to play poker. Poker Stars is proud to offer players the great opportunity to win a place in a live poker tournament played in any part of the world. You can play with or against the best poker players and thus show your poker skills.

 

Advantages: ability to play with best poker players and even win real money.

   

 

 

                Other fun card games

Gin Rummy

 

Gin Rummy GameGin Rummy Game

 

הורד חינם

   

The common name of this game series – Rummy. Largely underrated, but very excited free card game. You can play Gin Rummy with couple of other players with deck of 52 cards. The main goal – to collect Gin or collect as little penalties as possible. To assemble the Gin, you need to collect several combinations of cards: three or more same cards or consecutive cards of the same suit. The beauty of Gin Rummy is in the strategic component. Gin Rummy, is considered one of the most popular games in the West. Give this game a chance and positive emotions, new sensations and experience are guaranteed.

Advantages: several game modes and difficulties,
excellent opponent AI, various options for the beginners, poker videogame as a bonus.

   

Durak

 

DurakDurak

הורד חינם

   

Durak is the most popular and widespread game in Russia. By popularity, it is even ahead of Poker and Preferans. Durak card game is one of the most prevalent family games. Rules of this card game is pretty simple and you can play it with five other players. And now with computer techniligies you can play it with people from different corners of the world.

 

Advantages: up to 6 players, simple rules and 36 cards deck.

   

 

                 You can use this convenient table to download best card game that you can play in the whole Internet!

 

Free FreeCell SolitaireFree FreeCell Solitaire

הורד חינם

Klondike SolitaireKlondike Solitaire

הורד חינם

Spider SolitaireSpider Solitaire

הורד חינם

Pretty Good SolitairePretty Good Solitaire

הורד חינם

Party PokerParty Poker

 

הורד חינם

PokerTHPokerTH

 

הורד חינם

PokerStarsPokerStars

 

הורד חינם

DurakDurak

 

הורד חינם

Gin Rummy GameGin Rummy Game

הורד חינם

License Freeware Freeware Freeware Shareware Shareware Freeware Freeware Freeware Freeware
Does not require powerful PC
Social element
Adjustable interface skins
Overall Rating

OS Support Windows XP, Vista, 7, 8+ Windows XP, Vista, 7, 8+ Windows XP, Vista, 7, 8+ Windows XP, Vista, 7, 8+ Windows XP, Vista, 7, 8+ Windows XP, Vista, 7, 8+ Windows XP, Vista, 7, 8+ Windows XP, Vista, 7, 8+ Windows XP, Vista, 7, 8+


http://free-freecell-solitaire.il.joydownload.com/ - Free FreeCell Solitaire המוצר פותח על ידי Free FreeCell Solitaire. אתר זה אינו מזוהה באופן ישיר עם Free FreeCell Solitaire. כל סימני המסחר, סימני מסחר רשומים, שמות מוצרים ושמות חברות או לוגו מוזכרים במסמך זה הם רכושם של בעליהם, בהתאמה. מנהל ההורדות שלנו מפיץ את התוכנות ללא שינוי המקור, מתקבלות ישירות מאתרי מחבר Free FreeCell Solitaire, ולא שונה בכל דרך

קישורים